Milieuduurzaamheid is klaar voor een historische businessopportuniteit om met enorme investeringen de klimaatverandering te bestrijden

LONDEN19 oktober 2022 — Om klimaatverandering tegen te gaan, steken regeringen, investeerders, consumenten en ondernemingen wereldwijd een tandje bij om te investeren in en gebruik te maken van duurzamere oplossingen. Forrester (Nasdaq: FORR) schat dat de VS en de EU alleen al $1,4 biljoen uitgeven aan milieuduurzaamheid en klimaataanpassing; er bestaat voor $17,5 miljard aan risicokapitaalfinanciering voor groene technologie; en de markt voor groene financiële instrumenten is wereldwijd goed voor $658 miljard. Deze factoren vormen samen wat Forrester omschrijft als de “groene marktrevolutie“, een historische businessopportuniteit die vergelijkbaar is met de eerste en tweede industriële revolutie. Als gevolg daarvan zullen onderneming milieuduurzaamheid niet langer in de eerste plaats als een ethische verantwoordelijkheid beschouwen, maar wel als een ongekende businessopportuniteit die zij niet kunnen negeren.

De groene marktrevolutie zal zorgen voor verandering in de sectoren vervoer, energie en bouw, investeringen in duurzame financiële producten en de inkoop en levering van duurzame goederen en diensten. Toonaangevende bedrijven gaan verder dan het vergroenen van hun activiteiten en streven naar duurzaamheid in al hun producten en praktijken. Uit de gegevens van Forrester voor 2022 blijkt dat 17% van de zakelijke en technische professionals die aangeven dat een betere duurzaamheid een prioriteit is voor hun organisatie, nieuwe groene producten en diensten lanceert. Bedrijven die publiekelijk toezeggingen doen over milieuduurzaamheid en daarnaar handelen, bouwen vertrouwen op bij hun stakeholders en zijn veerkrachtiger bij hun activiteiten.

Forrester schetst de belangrijkste overwegingen voor bedrijfs-, marketing- en technologieleiders die willen inspelen op de groene marktrevolutie, die zich de komende decennia zal voltrekken:

  • De groene markt zal de samenleving en de wereldeconomie veranderen. De groene markt draait niet alleen om hernieuwbare energie en batterijen. Ze zal alles wat we doen veranderen en beïnvloeden: hoe we producten maken, hoe we onszelf en goederen vervoeren, hoe we onze omgeving verwarmen en koelen, hoe we onze activa financieren en beschermen, en wat we eten. B2C CMO’s verdubbelen hun aandacht voor duurzaamheid. Daarbij merkt 76% op dat groene initiatieven tot hun top vijf-prioriteiten voor de rest van 2022 behoren.
  • Het aantal actieve groene consumenten zal toenemen. Stimuleringsmaatregelen voor consumenten om te investeren in alles – van elektrische voertuigen tot energieverbeteringen in huis – maken consumenten niet alleen bewuster van hun keuzemogelijkheden, maar ook meer geneigd tot het doen van groene aankopen. Veertig procent van de online volwassenen in Frankrijk, 37% in het VK en 36% in de VS zou liever producten kopen van een merk dat actie onderneemt op het gebied van klimaatverandering, zelfs als de prijs van het product hoger is.
  • Er zullen nieuwe investeringen worden gedaan in zowel software- als hardwaretechnologie voor duurzaamheidsfuncties. Ondernemingen en eindgebruikers zullen vertrouwen op hardware zoals sensoren en software zoals AI om nieuwe producten mogelijk te maken en te traceren. Naarmate opkomende technologieën zoals blockchain en AI de observeerbaarheid en efficiëntie verbeteren, zullen bedrijven – van consumentengoederen tot producenten van industriële apparatuur – deze mogelijkheden in hun producten moeten inbouwen.
  • De Amerikaanse en Europese regelgeving inzake risicorapportage en duurzame financiering zal het uitzicht van de markten veranderen. Nieuwe door de SEC voorgestelde regels zouden beursgenoteerde bedrijven verplichten hun scope 1-, 2- en 3-emissies te rapporteren. In de EU zullen initiatieven zoals de Taxonomieverordening, de Europese standaard voor groene obligaties (EU GBS) en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) greenwashing door bedrijven aan banden leggen en voorzien in normen voor duurzame financiering.
  • Russisch invoerverbod zal energietransitie en zelfvoorziening versnellen. Als Westerse regeringen de invoer van Russische fossiele brandstoffen verbieden, compenseren ze dit door een snellere overschakeling op lange termijn naar hernieuwbare energie. Duitsland heeft zijn plannen versneld om tegen 2030 80% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen te halen en tegen 2035 bijna 100%. Finland breidt de opwekking van kernenergie uit, en zelfs Japan doet opnieuw  investeringen in kernenergie.

“Milieuduurzaamheid vormt voor ondernemingen een historische kans om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en een nieuwe groene markt te faciliteren of mogelijk te maken,” aldus Sharyn Leaver, chief research officer bij Forrester. “Forrester’s uitgebreide onderzoek naar onderwerpen als veranderende houdingen en gedragingen van consumenten, de stand van zaken op het gebied van ecologische duurzaamheid in de Fortune 200 wereldwijd, de evolutie van groene financiering en producten, en de manier waarop leiders duurzaamheid kunnen integreren in hun product roadmaps, zal ondernemingen, overheidsinstellingen, landen en steden helpen hun duurzaamheidstraject te versnellen.”

De groene marktrevolutie is samen met klantobsessietoekomstgerichtheidde toekomst van werken de vertrouwensnoodzaak een van Forrester’s kenmerkende onderzoeksthema’s. Doel is bedrijfs- en technologieleiders te helpen de veranderende dynamiek van klanten en markten voor te blijven.

Bronnen:

  • Bezoek Forrester’s duurzaamheidshub voor meer inzicht in en een betere navigatie doorheen de groene marktrevolutie.
  • Lees het rapport van Forrester over de groene marktrevolutie om te leren hoe u prioriteiten kunt stellen en bedrijfswaarde kunt halen uit investeringen in duurzaamheid (toegang als klant vereist).
  • Forrester’s duurzaamheidsmaturiteitsmodel helpt leiders de tastbare bedrijfswaarde van duurzaamheidsinvesteringen te maximaliseren (toegang als klant vereist).
  • De nieuwe groene marktrevolutie en gerelateerd onderzoek is beschikbaar voor alle Forrester Decisions en Forrester Market Insights klanten.