William Dahlgren

Analyst

Forrester Bio

Author Insights

Blog

CX Index för svenska banker 2022: Vad vill kunderna ha?

William Dahlgren October 18, 2022
Forrester har länge undersökt Customer Experience (CX) och hur kunder upplever interaktionen med företag i olika branscher och geografier. För första gången görs ett CX index på svenska banker som en del av det europeiska CX indexet. Varför spelar CX roll? Och varför just nu? I vår forskning syns en tydlig korrelation mellan företags tillväxt […]
Blog

Meet The New Analyst Covering Digital Business & Strategy: William Dahlgren

William Dahlgren September 30, 2022
A new analyst joins Forrester’s Stockholm office to cover digital business and strategy (DB&S) and focus on topics such as digital strategy and metrics across industries.