William Dahlgren

Analyst

Forrester Bio

Author Insights

Blog

GIS Innovations Flooded ESRI’s 2023 User Conference

William Dahlgren August 25, 2023
With extreme heat waves, wildfires, and floods facing populations everywhere, Esri sees the opportunity as well as the danger. Learn more in this review of the Esri user conference.
Blog

The Tale Of The Chief Digital Officer Is Still Being Written

William Dahlgren May 5, 2023
Digital impacts all companies — regardless of industry, size, and location. But the value that digital brings differs by organization, and so does the focus of any digital activities. Forrester analyzed the profiles of 85 digital leaders working for large global organizations across different countries and industries.
Blog

CX Index för Svenska försäkringsbolag 2022: Vad vill kunderna ha?

William Dahlgren December 12, 2022
Forrester har länge undersökt Customer Experience (CX) och hur kunder upplever interaktionen med företag i olika branscher och geografier. För första gången görs nu ett CX index på svenska försäkringsbolag som en del av det europeiska CX indexet. Varför är CX så viktigt? Och varför just nu? I vår forskning syns en tydlig korrelation mellan […]
Blog

CX Index för svenska banker 2022: Vad vill kunderna ha?

William Dahlgren October 18, 2022
Forrester har länge undersökt Customer Experience (CX) och hur kunder upplever interaktionen med företag i olika branscher och geografier. För första gången görs ett CX index på svenska banker som en del av det europeiska CX indexet. Varför spelar CX roll? Och varför just nu? I vår forskning syns en tydlig korrelation mellan företags tillväxt […]
Blog

Meet The New Analyst Covering Digital Business & Strategy: William Dahlgren

William Dahlgren September 30, 2022
A new analyst joins Forrester’s Stockholm office to cover digital business and strategy (DB&S) and focus on topics such as digital strategy and metrics across industries.