William Dahlgren

Analyst

Author Insights

Blog

CX Index för Svenska försäkringsbolag 2022: Vad vill kunderna ha?

William Dahlgren December 12, 2022
Forrester har länge undersökt Customer Experience (CX) och hur kunder upplever interaktionen med företag i olika branscher och geografier. För första gången görs nu ett CX index på svenska försäkringsbolag som en del av det europeiska CX indexet. Varför är CX så viktigt? Och varför just nu? I vår forskning syns en tydlig korrelation mellan […]
Blog

CX Index för svenska banker 2022: Vad vill kunderna ha?

William Dahlgren October 18, 2022
Forrester har länge undersökt Customer Experience (CX) och hur kunder upplever interaktionen med företag i olika branscher och geografier. För första gången görs ett CX index på svenska banker som en del av det europeiska CX indexet. Varför spelar CX roll? Och varför just nu? I vår forskning syns en tydlig korrelation mellan företags tillväxt […]
Blog

Meet The New Analyst Covering Digital Business & Strategy: William Dahlgren

William Dahlgren September 30, 2022
A new analyst joins Forrester’s Stockholm office to cover digital business and strategy (DB&S) and focus on topics such as digital strategy and metrics across industries.