This blog post was translated, the original English post can be found here

Duurzaamheid, met zijn focus op ESG-beginselen (Environmental, Social & Governance), begint de politieke en zakelijke agenda’s wereldwijd te beïnvloeden. Zelfs vóór COVID-19 trachtten initiatieven zoals het Akkoord van Parijs en de Europese Green Deal klimaatverandering terug te dringen. De pandemie heeft weliswaar nog meer kwetsbaarheden in onze economieën, gezondheidssystemen en maatschappijen blootgelegd, maar heeft ons ondanks opofferingen ook het gevoel van een gemeenschappelijk doel en eenheid gegeven.

Als risicoverzekeraars en kapitaaltoewijzers en -bewakers spelen financiële dienstverleners en verzekeringsmaatschappijen een grote rol in de transitie naar een duurzamere wereld die klanten en regelgevende instanties eisen. Om financiële dienstverleners inzicht te geven in de belangrijkste praktijken en initiatieven in de sector, heeft Forrester meer dan 40 ESG-rapporten van toonaangevende financiële dienstverleners in Azië-Pacific, Europa en Noord-Amerika beoordeeld. Cliënten van Forrester kunnen de resultaten van onze analyse hier lezen.

ESG-rapporten zijn fascinerend leesvoer. Verslaglegging over ESG is reeds wettelijk verplicht in bepaalde regio’s zoals de EU (richtlijn m.b.t. niet-financiële rapportage), maar wordt nu ook wereldwijd een best practice. Door GRISASB en TCFD aangeboden raamwerken bieden een goed uitgangspunt en bevelen bekendmaking van soortgelijke informatie aan: strategie, activiteiten die zijn afgestemd op duurzaamheidsdoelen, governance, opsporing en beheersing van risico’s, en metriek. Toonaangevende financiële dienstverleners produceren tegenwoordig meer rapporten om beleggers en andere stakeholders tevreden te stellen. In 2019 publiceerde de Royal Bank of Canada voor de eerste keer een rapport over prestaties op het gebied van ESG, een SASB-index en een TCFD-rapport.

Zonder standaardisatie zullen ESG-rapporten echter enorm variëren. Wettelijke voorschriften (en politieke druk) variëren van land tot land en financiële dienstverleners hebben allemaal een andere kijk op duurzaamheid – sommigen zien het als een risico, anderen als een kans – en de stappen die zij op dat gebied ondernemen. ING probeert de risico’s van klimaatverandering te beoordelen en verlagen met nieuwe tools zoals scenarioanalyse, klimaatstresstests en een heatmap van transitierisico’s. Veel organisaties beginnen met een materialiteitsmatrix, waarbij interne en externe stakeholders aangeven welke issues volgens hen van het hoogste belang zijn voor dat specifieke bedrijf. Aangezien merk ook een rol speelt, heeft Forrester een raamwerk ontwikkeld om bedrijven te helpen beslissen in hoeverre zij waarden in hun bedrijfsmodel moeten introduceren – en hoe intens deze waarden bij consumenten en werknemers in beeld moeten worden gebracht.

Onze analyse heeft echter wel bepaalde trends in ESG-rapporten onthuld:

  • Milieukwesties domineren de activiteiten en rapporten van financiële bedrijven, aangestuurd door wettelijke vereisten zoals klimaatstresstests voor banken en verzekeringsmaatschappijen.
  • Ook het belang van sociale issues is toegenomen, onder meer vanwege de opkomst van bewegingen zoals #MeToo en Black Lives Matter en de nadruk op ondersteuning van de gemeenschap tijdens de pandemie.
  • Cliënt- en partnermanagement is een vlak dat verbetering behoeft nu financiële dienstverleners ESG in hun beleidslijnen beginnen in te bouwen.

Lees het volledige rapport hier en kijk tevens uit naar een ander rapport van Forrester dat een raamwerk biedt voor financiële dienstverleners die aan het begin van hun ESG-traject staan.